MTs Negeri 1 Pekanbaru

Jalan Amal Hamzah No. 01

Membiasakan yang Benar, Bukan Membenarkan Kebiasaan

  1. #PENGUMUMAN
...

Darusman,S,S.Pd,M.Pd

بسم الله لرحمن الرحيم           Puji syukur kita ucapkan kehadirat Alloh Swt yang telah memberikan kita banyak…

Selengkapnya

KATEGORI